Naast het uitvoeren van opdrachten detacheert Intraventie medewerkers  bij bedrijven, instellingen en overheidsorganisaties. We hanteren een unieke formule bestaande uit 6 elementen. Onderstaand worden deze elementen kort toegelicht. We vertellen u graag meer en willen samen kijken naar uw project, knelpunt of situatie. 
 
   

  Alleen detacheren in mensen waarin wij geloven

Wij detacheren alleen mensen waarin we zelf geloven. Dat betekent dat we nieuwe...... medewerkers uitgebreid screenen en testen, maar  ook dat we ze aan het werk willen zien (op interne en externe projecten). Pas dan kan een medewerker door ons gedetacheerd worden...

 

  Alleen iemand detacheren die bovengemiddeld geschikt is

Wij dragen een medewerker alleen voor als wij zeker zijn dat de kwaliteiten (skills, kennis, sociale vaardigheden) bovengemiddeld zijn voor het succesvol klaren van uw klus. Daarom interviewen wij u diepgaand over uw verwachtingen, het type klus en zaken als werkomgeving, benodigde skills, etc....

   

  Zorgen dat de klus geklaard wordt

U wilt resultaten zien als u mensen erbij haalt voor een project of klus. Kortom dat zaken worden opgelost of worden gerealiseerd. Wij willen dat ook en investeren daarin. Een gedeelde resultaatsverplichting noemen we dat. Element 4 en 5 uit onze formule gaan daarover.

  

  Skills trainen waar nodig

Indien tijdens de uitvoering van het project blijkt dat bepaalde skills toch onvoldoende zijn bij een medewerker (dus door ons verkeerd ingeschat zijn), dan zorgen wij voor aanvullende training.

  

  Begeleiding door bedrijfskundigen

Gedetacheerde medewerkers worden gedurende de periode dat zij bij u werkzaam zijn door onze bedrijfskundigen gecoacht . U krijgt dus afhankelijk van de duur van het project een aantal uren ondersteuning van bedrijfskundigen met  wie de gedetacheerde medewerker kan sparren. U kunt als  opdrachtgever op dat moment overleggen over de aanpak van specifieke issues die zich tijdens het project voordoen.

  

  Detacheren van 2 dagen tot 2 jaar

Ook voor kortere klussen en projecten kunt u bij ons aankloppen. We detacheren ook voor langere tijd (regelmatig  meer dan een paar jaar). We bieden u kortom flexibiliteit.  We vinden ook antwoorden indien u deeltijd oplossingen zoekt van 1 dag per week of anders.  Ook voor tijdelijke organisaties zijn er mogelijkheden om het personeelsbestand  (of een deel daarvan) via een detacheringsconstructie bij u aan de slag te laten gaan. Ingewikkelde zaken om goed door te spreken.