Over projecten waar we bij betrokken zijn (of zijn geweest)

Restitutiecommissie

> De Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog adviseert minister Jet Bussemaker van OCW om een claim tot teruggave van 189 kunstwerken uit de Rijkscollectie vrijwel geheel af te wijzen. Na onderzoek concludeert de Restitutiecommissie dat niet aan de voorwaarden voor restitutie is voldaan. Een uitzondering hierop vormt het schilderij Man met hoge baret van Ferdinand Bol, waarover de commissie tot toewijzing adviseert. Naar de website >

  

Nieuws over projecten en onze organisatie

  

 

Intern nieuws over Intraventie

Twitter

> Intraventie nu te volgen op Twitter via @intraventie.nl