Projecten in goede banen leiden

 
Waarom slagen sommige projecten niet en andere wel?  Was het te voorkomen? Hoe gaan we om met imagoschade? Hoe zetten we een goed project op. Hoe gaan we rapporteren. Welke manier van plannen gaan we gebruiken. Hoe bewaken we de voortgang? Wanneer melden we wat?  Vraagstukken waar medewerkers van Intraventie u helpen de antwoorden te vinden. Medewerkers van Intraventie worden ingezet bij grote en kleine projecten.  


Goed projectmanagement